Památkově chráněné objekty - statické zajištění objektu a obnova fasády

Zadání zákazníka:

Zajištění statického poškození budovy a obnova fasády z ulice i dvorní části. Oprava klenby.

Důvod:

Budova byla stářím, výměnou krytiny v minulosti a rozsáhlými vibracemi při opravě silnice staticky výrazně narušena. Obnova fasády byla požadována z důvodu silné degradace stářím.

Obhlídka:

Zjištění potřeb a přání zákazníka, konzultace se statikem a navržení statického zajištění, vypracování postupu prací, zaměření m2 pro vytvoření cenové nabídky.

Posouzení stavu objektu a návrh opravy

Podle datace byl dům postaven kolem roku 1850. Za tu dobu zažil hodně a bylo potřeba odborného zásahu pro jeho zachování. Stavba je prohlášena za kulturní památku, proto bylo vše nutné konzultovat s památkovým ústavem.

Nejzásadnějším problémem bylo vychýlení uliční zdi směrem ven. Bylo potřeba navrhnout řešení problému. Statické problémy nám pomáhají řešit statici s dlouholetými zkušenostmi oprav památkově chráněných objektů.

Návrh statika:

  1. Vyspravení statických prasklin
  2. Zachycení zdi pomocí ocelových prutů
  3. Přidání vazných trámů na střechu

Požadavky památkového úřadu:

  1. Obnovení římsy a vytvoření soklu
  2. Obnovení strukturované omítky z uliční části
  3. Co největší zachování hliněných omítek v dvorní části

S realizací jsem byl velmi spokojen, protože nejen, že mi vždy vyšli vstříc všechny mé vrtochy byly uspokojeny, práce byla po všech stránkách perfektní, ale ještě navíc co se domluvilo skutečně platilo. V dnešní době poměrně vzácné.

— Vlastimil K.

Realizace:

Nejprve proběhlo zajištění všech potřebných materiálů a prostředků k provedení prací. Po příjezdu a přípravě staveniště proběhlo odstranění nesoudržných částí omítek, obnažení a vyčištění prasklin ve zdech a rozebrání klenby. Na klenbu jsme vytvořili ramenák a klenbu nově vyzdili. Praskliny ve zdech jsme vyplnili pomocí hliněné malty se slaměnou řezankou a kusy pálených cihel.

Poté jsme mohli přistoupit k samotnému statickému zajištění. Pomocí velkého (32mm) vrtáku a dvou nádstavců se nám podařilo vyvrtat v mírném sklonu pět otvorů v každém rohu směrem z ulice do dvora. Hloubka byla cca 2m. Po prolití děr vodou následovala injektáž směsi vápna a cementu a vložení prutů hřebínkové oceli o průměru 20mm (roxor). Náš spřátelený tesař pomohl s umístěním a ukotvením přidaných vazných trámů. Díky rozměrům doporučených statikem byly opravdu těžké.

Po dokončení statického zajištění objektu následovala estetická část. Zdi s odstraněnou omítkou a proškrábnutými spárami bylo třeba řádně omést. Po ometení následoval hliněný špric a v zápětí hliněná stěrka se slaměnou řezankou. Zdi, kde zůstala původní omítka s odstraněným nátěrem jsme navlhčili a vyrovnali řídší hliněnou omítkou s řezankou.

Jakmile byly hrubé omítky všude, nastal čas vytvořit římsu na uliční části. Pomocí vytvořeného “udělátka” a šikovných rukou se nám povedlo vytvořit římsu dle přání památkářů. Poté jsme vrstvením hliněné malty vytvořili sokl. Po vyschnutí hrubé omítky jsme provedli jemnou filcovanou omítku. Z uliční části byl použit vápenotrasový štuk, kvůli většímu namáhání povětrnostními vlivy. Dvorní část byla omítnuta hliněným štukem - náspí je kryté přesahem střechy. Jako předposlední fáze následovala strukturovaná omítka na hlavní ploše uliční části. Po konzultaci, doladění detailu a vzhledu struktury s investorem a odborníky z památkové péče následovalo rozměření a olepení neomítaných částí. Povedlo se nám vytvořit strukturu omítky ke spokojenosti všech zúčastněných stran. Po odlepení olepených částí a vyzrání materiálu jsme fasádu z ulice i ze dvora natřeli nátěrem od společnosti Kaim. Barevnost byla opět schválena PÚ.

Přehled prací

Obhlídka stavby
Posouzení stavu a navržení řešení
Příprava staveniště a potřebných materiálů
Odstranění omítky/nátěru a příprava na statické zajištění - oprava klenby, vyspravení prasklin
Statické zajištění objektu - vyvrtá a instalace železných prutů, přidání vazných trámů
Natažení hrubé omítky
Výroba římsy a soklu
Natažení a filcování jemné omítky vápenné a hliněné
Vytvoření strukturované omítky
Provedení nátěru