Podlaha z recyklované cihelné dlažby s podlahovým vytápěním

Zadání zákazníka:

Položení cihelné dlažby a topné rohože v koupelně.

Důvod:

Pěkná a funkční dlažba do koupelny

Obhlídka:

Zjištění potřeb a přání zákazníka, prodiskutování postupu prací a vytvoření cenové nabídky.

Realizace:

Na přání zákazníka jsme použili už jednou použitou cihelnou dlažbu. Před samotnou pokládkou bylo potřeba dlažbu přebrousit pomocí vibrační brusky. Další přípravnou prací před samotnou pokládkou bylo položení hliníkové odrazové folie a topné rohože. Po proměření odporu rohože jsme rohož přestěrkovali tenkou vrstvou lepidla.

Po vyschnutí lepidla následovala samotná pokládka cihelné dlažby. Jelikož byl prostor nerovný, zvolili jsme jako určující stranu vanu. Od vany směrem ke dveřím jsme na lepidlo pokládali očištěnou a omytou cihelnou dlažbu. Styl pokládky je “na vazbu” – v každé řadě je pokládka přeložena o půl cihly. Průběžně jsme připravovali potřebné dořezy.

Po pokládce následovala technologická přestávka. Během ní bylo zapotřebí vytvořit sokl – pásek dlažby, kterým se obkládá zeď po obvodu místnosti. Řezali jsme ho z obroušených půdovek na výšku cca 7 cm. Protože tloušťka půdovky je 3 cm, bylo je potřeba rozříznout ještě na půl. Po vyschnutí lepidla jsme na zeď nalepili pásek soklu. Oblé rohy byly vytvořeny pomocí nařezaných 2 cm tenkých pásků.

Po technologické přestávce následovalo prospárování cihelné dlažby a soklu. Jediným výrobcem spárovací hmoty na tento typ dlažby o kterém víme je Murinex. Pomocí spárovací stěrky jsme do spár nanesli spárovací hmotu. Po chvíli spárování následovala chvíle vymývání. Pomocí speciální houby byla odstraněna přebytečná spárovací hmota. Celý cyklus se opakoval, dokud nebyla koupelna vyspárovaná. Po vyschnutí dlažby byl spoj sokl - dlažba zasilikonován.

Po vyschnutí a vyzrání všech použitých materiálů přišlo na řadu olejování. Cihelná dlažba byla dvakrát napuštěna přírodním podlahovým olejem. Závěrečnou úpravou bylo nanesení podlahového vosku a jeho vyleštění.

Přehled prací

Obhlídka stavby
Závoz materiálu
Příprava staveniště a potřebných materiálů
Přebroušení cihelné dlažby
Instalace odrazové folie a topné rohože
Stěrkování topné rohože
Pokládka cihelné dlažby
Vytvoření soklového obkladu z cihelné dlažby
Nalepení soklu
Prospárování dlažby a zasilikonování spojení svislé a vodorovné konstrukce
Olejování a voskování