Vápenné omítky Šatov-Slušní

Zadání zákazníka:

Obnovení fasády památkově chráněhé nemovitosti pomocí vápnné omítky a nátěr.

Důvod:

Omítka byla značně degradována působením času a povětrnostních vlivů.

Obhlídka:

Zjištění potřeb a přání zákazníka, prodiskutování postupu prací a požadavků památkového ústavu, zaměření m2 pro vytvoření cenové nabídky.

Jsme spokojení, protože s realizační partou fungovala velmi dobře komunikace, byli spolehliví, platilo na čem jsme se domluvili, když bylo potřeba, dokázali i sami operativně jednat s památkáři. Práci provedli v dobré řemeslné kvalitě.

— Petra S.

Realizace:

Obnova fasády probíhala na dvě etapy z důvodů finančních možností investora. Obě etapy měly stejný průběh. Po obhlídce stavby a zjištění požadavku investora a památkového ústavu proběhlo nacenění prací. Po odsouhlasení cenové nabídky jsme se mohli pustit do práce. V první fázi bylo postaveno lešení, olepeny okna a dveře, demontovány okapy a svody. Následovalo odstranění zvětralé omítky v celé ploše. Prospárování -odstranění omítky ze spár - jsme provedli omytím vysokotlakou myčkou. Díky tomu byl povrch i odprášen a navlhčen.

Poté následoval špric - řídká směs nanesena(švihem) zednickou lžící. Směs jsme vytvořili pomocí písku, hašeného vápna a hydraulického vápna ve správném poměru.

Po vyschnutí špricu následoval rozprohoz - do největším výpadů byla nanesena hustá vápenná omítka a v případě potřeby vloženy kvantle( kousky pálených cihel) pro lepší vysychání. Po vyschnutí rozprohoru byla fasáda podrovnána - natažení omítky do největších nerovností pro vytvoření ladného tvaru budovy. Zákazník si nepřál vyrovnání do platek(svislá rovina). Při techologické pauze jsme vytvářeli římsu postupným vrstvením materiálu. Následovalo nanesení vápenné omítky v celé ploše fasády pomocí plastového hoblu. Na uliční fasádě byl ještě požadavek na vytvoření šambrán(vystouplé lemování otvorů) kolem oken a dveří. Po vytvoření šambrán a vyschnutí podkladu jsme provedli finální filcovaný štuk nanesením vápenotrasové jemné omítky. Jakmile byla fasáda vyschnutá a počasí příznivé(konec léta / začátek podzimu) přijeli jsme fasádu natřít. Pokud je vybráno více barev, je nutné postupovat od shora dolů a nanášet správnou barvu na správná místa. Byl to právě případ uliční fasády. Fasáda ve dvoře byla pouze bílá a vínový sokl. Postup byl ale stejný, od shora dolu.

Po provedení nátěru následovalo odlepení krycí pásky, zapravení detailů a zpětná montáž rýn a svodů.

Přehled prací

Obhlídka stavby
Závoz materiálu
Příprava staveniště a potřebných materiálů
Postavení lešení
Ochrana stavebních prvků olepením
Demontáž svodů
Odstranění omítky/nátěru a příprava na statické zajištění - oprava klenby, vyspravení prasklin
Vyspravení největších výpadů
Podrovnání podkladu
Natažení hrubé omítky v celé ploše
Tvorba šambrán a římsy
Natažení a filcování jemné omítky
Provedení nátěru a odstranění olepovacího materiálu
Montáž svodů a demontáž lešení